Maand: oktober 2015

Na ASJES BV uit Alkmaar, stelt nu ook SNIJDER BV uit Hoorn een kraan beschikbaar voor renovatie baan.

Even een update over de gang van zaken van de renovatie van de baan.

Het is prachtig najaarsweer, dus moeten we met de renovatie van de baan vaart gaan maken. Dat waren de woorden van Jan Jaap Hoogland afgelopen vrijdag op het cross terrein. Even uit de kraan vandaan, even een praatje.

Het is een enorme drukte op het terrein. Tractoren met kiepwagens rijden af en aan. Drie kranen draaien volop en verwerken veel aarde. De bovenste laag van de crossbaan is veilig gesteld. We zien dat de dijk doorbroken is om de afwatering van de putten op het midden terrein voor elkaar te maken. Met dit droge weer kon er prima gegraven worden en moest er voor deze afwateringsbuis niet geboord worden.

Wat een enorm leuke geste van onze sponsoren/partners.
Eerst was het ASJES uit Alkmaar die een kraan beschikbaar stelde. Afgelopen dinsdag stelde ook onze partner SNIJDER uit Hoorn een kraan beschikbaar. PRACHTIG !. Daarom loopt alles nu op rolletjes en maken we grote vorderingen.

Het ziet er nu nog erg onoverzichtelijk uit maar het verhaal van Jan Jaap Hoogland is duidelijk. Het gaat heel mooi worden en het is een uitdaging om het echt mooi te maken.

Namens het bestuur,
Hans Kruijer

Renovatie ACON Autocross terrein in volle gang.

Beste ACON Autocross liefhebbers,

13 september 2015, de laatste cross, nu ruim 4 weken verder zijn we druk doende om de baan te renoveren.
Aannemer Hoogland, het bestuur en haar vrijwilligers hebben het er maar druk mee.
Al vele malen is er over vergaderd maar nu begint het allemaal er toch op te lijken.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Middels een verhaal op onze site.

Nu, na ruim 2 weken “echt” werk zie je al wat gebeuren. De grote kolken op het middenterrein worden geplaatst, het hekwerk is weg en er is een begin gemaakt met het omleggen van de grote tribune achter de opstelruimte. Het hekwerk is weggehaald door vrijwilligers. De overige zaken doet de firma Hoogland samen met sponsor ASJES BV uit Alkmaar, die belangeloos een kraan aan de ACON Autocross beschikbaar heeft gesteld. Dank daarvoor.

Op de foto’s via facebook zie je dat het hekwerk weg is gehaald en dat men druk bezig is om enorme kolken in het middenterrein te plaatsen, die het water op moeten vangen en moeten afvoeren. De medewerkers van Hoogland verdwijnen in de enorme put !

Die zijn nu dus druk aan het werk. Binnenkort meer!

Groet Hans Kruijer
Secretaris – ACON Autocross

Bestuur ACON Autocross geeft groen licht voor o.a. renovatie ACON baan.

Het bestuur van de ACON Autocross heeft Loonbedrijf Hoogland uit Burgerbrug de opdracht gegeven om de ACON Autocross baan en diverse tribunes etc. voor het nieuwe seizoen 2016 zeer grondig aan te pakken. Het wordt de grootste renovatie van de baan etc. in meer dan 25 jaar.

Het bestuur heeft in de maand augustus een enquete gehouden onder haar rijders over hoe men dacht over o.a. de baan en de wedstrijden.
Er kwamen vele malen berichten bij het bestuur binnen dat men de baan anders wilde.

Het bestuur ging niet over een nacht ijs en ging op onderzoek uit.
Natuurlijk is de mening van de rijders van de 4 klassen daarbij zeer belangrijk.
Eigenlijk in alle klassen kwam naar voren dat men o.a. uit veiligheid wilde dat de baan anders zou worden ingericht.

Dat ging natuurlijk niet zomaar.
Een delegatie van het bestuur heeft zich verdiept over hoe men het allemaal moest aanpakken.
Gesprekken met veel partijen (w.o. o.a. de NAB) en bezoeken aan andere banen hebben er uiteindelijk toe geleid dat men de plannen op papier heeft gezet.
Natuurlijk werden deze plannen vele malen gewijzigd, doch uiteindelijk is men er uit gekomen.

De baan zal worden veranderd, maar ook de voorzieningen voor o.a. het publiek zullen worden verbeterd.
Ook de veiligheid voor rijders, medewerkers en publiek wordt verbeterd.
Al met al een zeer ambitieus plan.
Doordat vele zaken worden aangepast was het noodzakelijk dat men op korte termijn moest beginnen, daar we rond 1 april 2016 klaar willen zijn met de werkzaamheden.
Ruim voor de aanvang van de eerste wedstrijd van 2016.

Wat gaat er zoal gebeuren.

 • De banking van de baan wordt anders. De baan is nu aan de buitenzijde laag, maar gaat naar de buitenzijde omhoog. Van een bolle baan naar een holle baan.
  Dit zal tot gevolg hebben dat de snelheid van de coureurs omhoog zal gaan.
 • Doordat de snelheid van de coureurs omhoog gaat is besloten om de baan iets in te korten.
 • De bochten zullen ruimer worden gemaakt.
 • De sloten rondom de baan zullen worden gedempt. Dit komt de veiligheid van de rijders ten goede.
 • De afwatering van de baan komt aan de binnenzijde van de baan.
 • Er komt rond de baan een wand van 1.20 meter hoog, met boven deze wand een stalen kabel.
  Belangrijk is hierbij dat het uitzicht voor het publiek niet mag worden belemmerd. De races moet goed gevolgd kunnen worden.
 • De baan krijgt 1 opening voor het oprijden van de baan en het afrijden van de baan. De opening komt aan de westzijde van de baan, dus waar de rijders van de baan afgingen. De andere opgang wordt gesloten.
 • De jurybus gaat naar de overzijde. Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe tribune volledig kan worden benut door het publiek.
 • De finish van de races is voortaan aan de oostzijde van het cross terrein. Dus waar de jurybus komt te staan.
 • De indeling nabij de opstelruimte van de cross wagens wordt geheel anders. Het publiek zal daarbij een veel mooiere plaats krijgen en komt direct aan de baan te staan/zitten. De aarden wal die nu achter de opstelruimte ligt zal nu voor de opstelruimte worden opgeworpen. Daarbij ontstaat een nieuwe tribune, die er net als op de lange zijde uit zal komen te zien. Wij denken hierbij dat het publiek er echt heel veel meer van kan gaan zien.
 • De opstelruimte komt nu dus achter de nieuw op te werpen aarden wal. Men stelt zich nu anderom op ten opzichte van voorgaande jaren. Er is immers 1 opening waar men de baan op kan gaan.
 • De tribune aan de lange zijde, waar dus eerst de jurybus stond wordt iets korter. Er wordt plaats gemaakt voor EHBO en geluid, die dus aan de kop van deze tribune komen te staan.
 • De ruimte waar de diverse traktoren, waterwagen en de diverse vlakbakken staan wordt aanzienlijk vergroot. Dit moet ervoor zorgen dat alles sneller wordt opgeruimd en gevlakt. De voortgang van de wedstrijden mag niet in gevaar komen.
 • Er zullen diverse nieuwe opstelruimten voor verkooppunten worden gemaakt op de plaats waar nu de EHBO en het geluid staan.
 • Het rennerskwartier wordt aanzienlijk vergroot aan de noordkant van de baan.
 • De ruimtes voor o.a. catering zullen worden vergroot en dus verbeterd.

Dit zijn de belangrijkste zaken die worden aangepakt. Maar dit is nog lang niet alles.
Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Wij hopen dat wij met deze enorme operatie veel zaken voor de rijders en het publiek zullen verbeteren.
Mogelijk komen er nu ook meer rijders, mogelijk ook Engelse (Stockcar-) rijders.
Veiligheid voor rijders EN publiek is een belangrijk punt maar ook de wensen van onze rijders zijn een drijfveer voor al deze veranderingen.

Op naar een mooie ACON Autocross toekomst.
Op naar 2016 op een prachtig mooi ACON circuit.

Groet namens het bestuur
Hans Kruijer – secretaris