Maand: december 2013

De vergunning voor het jaar 2014 is binnen !

Op 30 september heeft het ACON bestuur de vergunning voor het komende seizoen 2014 aangevraagd. Daarop zijn diverse besprekingen geweest met de gemeente Schagen, de politie, de brandweer en uiteindelijk met de Veiligheidsregio NHN, het adviesorgaan van de gemeente Schagen. Afgelopen donderdag, 5 december is in Alkmaar de laatste bespreking gevoerd tussen bestuursleden van de ACON, EHBO en mensen van de Veiligheidsregio NHN, over de veiligheid voor, tijdens en na de auto crossen.
Daarbij kwam naar voren dat de ACON de veiligheidsregels MOET NALEVEN. Met als extra zware eis voor het komende seizoen, dat er een echte ambulance post moet worden ingericht voor mogelijke calamiteiten met daarbij twee gediplomeerde medewerkers. Dit zal voor de ACON een aanzienlijke extra kostenpost met zich meebrengen. Naast de ambulance post zijn nog extra eisen en aanbevelingen besproken.

Het is het bestuur van de ACON wel duidelijk dat de regels voor het houden van autocrossen veel strenger worden. Veiligheid en milieu regels MOETEN nageleefd worden en zo niet dan wordt er geen vergunning meer verleend.

Het bestuur is blij dat de vergunning nu door de gemeente Schagen is verleend en gaat nu in volle vaart haar 45ste verenigingsjaar in. Samen met het publiek, de vrijwilligers, rijders, monteurs en sponsoren moet het weer een leuk jaar worden

Met vriendelijke groet
Hans Kruijer – Secretaris ACON